Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán 

Thanh toán bằng tiền mặt: nhận hàng và thanh toán tiền mặt cho nhân viên có giấy giới thiệu của cty Tăng Bá Hải.