giá kệ trung tải - kệ sắt lắp ghép

Cung cấp giá kệ trung tải đa năng chứa kho hàng lắp ghép theo yêu cầu

Công ty TNHH Tăng Bá Hải chuyên sản xuất, cung cấp và lắp đặt các loại giá kệ trung tải để hàng nặng chuyên dùng cho các kho lưu trữ hàng hóa giúp bảo quản hàng hóa được an toàn,khả năng chống cháy nổ cao, tiết kiệm diện tích, tiết kiệm chi phí đầu tư, mua một lần sử dụng mãi mãi….

Xem thêm